I Denne Artikel:

A- og B-aktier er identiske i mange henseender. Begge er almindelige lagerklassifikationer, der begge typisk handler inden for et tæt prisklasse, og begge har typisk samme rettigheder til overskud og ejerskab. De væsentligste forskelle ligger i stemmerettighederne og konverteringsrettighederne i forbindelse med hver klasse af aktier.

økonomiske symboler kommer fra hånden

Udstedelse af klasse B-aktier tillader virksomheden at rejse penge uden at miste nogen kontrol.

At stemme eller ikke stemme

Virksomheder, der udsteder fælles aktiekapital, kan frit tilbyde aktier med forskellige stemmerettigheder. Almindeligvis benævnt stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aktier beslutter udstederen, hvor meget stemmerettighed, hvis nogen har hver klassifikation. På grund heraf kan aktier i klasse A og klasse B i en virksomhed give en investor ret til en stemme og 10 stemmer pr. Aktie, mens aktier i et andet selskab kan give A-aktionærer ret til en stemme pr. Aktie og udpege klasse B-aktier uden at have afstemning rettigheder overhovedet. Se firmaets prospekt for at finde disse oplysninger.

Konverteringsrettigheder

Andre forskelle vedrører tilgængelighed og konverteringsrettigheder. Ikke alle virksomheder handler begge lagerklasser offentligt. Nogle handler klassen med de fleste stemmerettigheder privat. Nogle private aktier omfatter dog en konverteringsmulighed, der tillader en investor at konvertere klasse B-aktier til A-aktier for at tillade offentlig handel. Offentlige aktieproblemer omfatter ikke en konverteringsindstilling.


Video: Forskellen mellem fart og hastighed.