I Denne Artikel:

Afskrivninger er både et forretningskoncept og en regnskabspraksis. I erhvervsliv henvises afskrivning på de anlægsaktiver, der benyttes i driften, mens afskrivninger i regnskabet er omkostningsgebyret, der repræsenterer tabet i værdien af ​​et aktiv. I USA regulerer GAAP, eller generelt accepterede regnskabsprincipper, aktivernes afskrivninger i regnskabsmæssig behandling. Regnskabsmæssige afskrivninger beregnes ud fra forskellige aktivelementer og de afskrivningsmetoder, der er foreskrevet i GAAP regler.

Afskrivningsprincippet

Afskrivninger som regnskabspraksis er en omkostningsfordelingsproces, hvorved værdien af ​​et aktiv indregnes til periodisk afskrivning på aktivets økonomiske levetid. Regnskabsregler i henhold til GAAP kræver, at virksomheder udnytter et anlægsaktiver, og derefter genindvinder aktivets omkostninger ved periodisk afskrivning, i stedet for at opkræve det samlede køb i den nærmeste periode. Omkostningsfordelingstilgangen svarer til udgifter til anvendelse af et aktiv med de indtægter, som aktivet hjælper med at generere i forskellige perioder over aktivets løbetid.

Afskrivningselementer

Afskrivningselementer for et aktiv omfatter den oprindelige anskaffelsessum for aktivet, aktivets anslåede redningsværdi efter afskrivninger og det forventede økonomiske levetid for aktivet i drift. Med en afskrivningsmetode er et aktivs afskrivningselementer de faktorer, der påvirker afskrivningsresultatet. For at beregne afskrivninger skal virksomhederne først bestemme en afskrives base af et aktiv - forskellen mellem et aktivs kostpris og dets redningsværdi. Et aktivs bjærgningsværdi eller skrotværdi er dollarbeløbet inddrevet ved salg af aktivet i slutningen af ​​dets økonomiske levetid. Således kan bjærgningsværdien ikke afskrives og skal trækkes fra et aktivs samlede omkostninger.

Afskrivningsmetoder

Regnskabsregler ifølge US GAAP tillader en række afskrivningsmetoder, som virksomhederne kan vælge baseret på aktivtyper og ledelsesbeslutninger om kapitalinvesteringer og udskiftning. Tre almindeligt anvendte afskrivningsmetoder er den aktivitetsbaserede metode, den lineære metode og den accelererede afskrivningsmetode. Forskellige afskrivningsmetoder forsøger at matche afskrivninger med det faktiske fald i aktivværdien. Afskrivninger på den aktivitetsbaserede metode er en funktion af aktivforbrug og produktion, mens afskrivninger ved lineær metode er en funktion af tidspunktet for et aktiv i drift. Den accelererede afskrivningsmetode opkræver flere afskrivninger i de tidlige perioder for aktiver, der kræver højere reparationsomkostninger i senere perioder på grund af større tab i aktivværdien tidligere.

Afskrivningsoptagelse

Pr. US GAAP-regler indregnes afskrivningsafgift i både resultatopgørelsen og balancen. Virksomheder registrerer afskrivningsgebyr i hver regnskabsperiode som en noncash-udgift mod de samlede indtægter for at nå frem til nettoresultatet. I mellemtiden registrerer virksomhederne også afskrivningsafgiften på akkumulerede afskrivninger, journalregnskabskonto modsat afskrivningsudgiften. Kontoen for akkumulerede afskrivninger er en negativ konto til den tilknyttede aktivkonto i balancen og repræsenterer det samlede tab af værdien for aktivet som følge af afskrivninger taget fra nuværende og alle tidligere perioder.


Video: