I Denne Artikel:

Lejere sommetider bevæger sig ud af deres leje ejendom uden at tage alle deres personlige ejendele med dem. I nogle tilfælde kan udlejer behandle ejendommen som forladt og sælge den for at betale lejebeløbet. Ohio lov kræver udlejer at først kontakte lejeren og bede ham om at samle sine ting. At blot sælge lejerens ejendele eller handle i ond tro kan medføre, at udlejeren er ansvarlig for omkostningerne ved lejerens ejendom. Afskærmet ejendom har domstolsbeskyttelse mod et sådant ansvar.

Karton bokse

Tre kasser i hjørnet af et tomt rum.

Pligt til at beskytte ejendom

En udlejer i Ohio har pligt til at beskytte en lejers forladte ejendom i mindst 30 dage. Udlejer kan opbevare en lejers personlige ejendom fra en forladt udlejningsenhed på et andet sted, herunder et opbevaringsskab eller en enhed, og skal oplyse lejeren skriftligt om, hvor hun kan kræve ejendommen. Hvis lejeren ikke reagerer, kan udlejer sælge eller kassere lejerens personlige ejendom efter 30-dagsgrænsen udløber. En udlejer kan sælge alle personlige ejendele værdi over $ 300. Mange kommuner i Ohio har deres egne ordinancer.

Forladelse Lejeklausuler

Ohio leasing kan indeholde en ophævelse klausul, hvis parterne er enige. Denne bestemmelse definerer de aktiviteter, der udgør opgivelse, herunder en liste over forhold, der skal opstå for udlejeren at overveje udlejningsejendommen. En korrekt udarbejdet klausul fastlægger også hvordan og hvor en udlejer vil opbevare en lejers ejendom efter at lejekontrakten er afsluttet. Selvom klausulen ikke kan håndhæves i retten, er der ingen direkte straf for udlejeren for at medtage den i lejekontrakten.

Konflikter i Ohio kode

Ejere løber i problemer, hvis ophævelsesklausulen i lejemålet er i strid med statens lovgivning. For eksempel kan udlejer afhænde lejerens personlige ejendom efter kun 10 dage, fordi lejekontrakten siger, at han kan, mens statsloven kræver, at han beskytter lejerens ejendom i mindst 30 dage. I dette scenario hersker statsloven. Desuden kan retten ugyldiggøre enhver lejeklausul, som den mener er uovervindelig og mindske lejerens rettigheder i henhold til loven. Dette kan hurtigt dreje borde på udlejere og gøre det muligt for lejere at sagsøge dem for at få erstatning for ødelagte personlige ejendele.

Afskærmning og forladt ejendom

I nogle tilfælde kan en familie fravige en afskærmet ejendom og undlader at fjerne alle personlige ejendele. Sheriffen, fogedvokten, konstabel eller politibetjent, der fører tilsyn med udsættelsen, sikrer fjernelse af personlige ejendele fra den udelukkede ejendom. Ohio lov beskytter den retshåndhævende embedsmand fra ethvert retssag eller ansvar, der er forbundet med at fjerne personlige ejendele fra lokalerne, mens der håndhæves en fuldbyrdelsesdomstol fra retten.


Video: